Gliwicka Orkiestra Kameralna

Gliwicka Orkiestra Kameralna założona została na początku maja 2000 roku celem uświetnienia 750 lat istnienia Gliwic. Powstała dzięki inicjatywie prof. Jana Ballarina – ówczesnego dyrektora PSM I i II st. w Gliwicach, Waldemara Staniczka – skrzypka i menadżera, Andrzeja Rosoła – dyrygenta,  oraz przedstawicieli władz samorządowych Gliwic.

Gliwicka Orkiestra Kameralna

Koncert  inauguracyjny odbył się  27 maja 2000 roku.

W składzie orkiestry znajdują się wybitni muzycy wywodzący się z Gliwic i Śląska, którzy stale pracują i współpracują z wieloma instytucjami  artystycznymi, takimi jak m.in.:  Sinfonia Varsovia, NOSPR w Katowicach, Filharmonia Śląska, Orkiestra Kameralna Miasta Tychy Aukso, Filharmonia Opolska, Filharmonia Zabrzańska.

To swoiste połączenie wielu wybitnych i doświadczonych muzyków zaowocowało stworzeniem niezwykle sprawnego i dojrzałego zespołu, który w krótkim czasie osiągnął wysoki poziom artystyczny.

Podczas swojej dotychczasowej działalności koncertowej Gliwicka Orkiestra Kameralna wykonała wiele bardzo zróżnicowanych programów  sięgających od muzyki baroku do współczesności wykonanych najczęściej w gliwickich świątyniach, Centrum Edukacyjnym im. św. J. Pawła II, Politechnice Śląskiej, w sali Gliwickiego Teatru Muzycznego (obecnie Teatru Miejskiego), na Scenie Bajka w Kinie Amok oraz w Ruinach Teatru Victoria, jak również na koncertach wyjazdowych między innymi w Warszawie, Katowicach,   Wrocławiu, Częstochowie, Knurowie, Strzelcach Opolskich, Przemyślu, Wodzisławiu Śląskim, Bieruniu, Raciborzu oraz w Tychach.

Z zespołem współpracowało wielu dyrygentów (m.in. J.W. Hawel, M.J. Błaszczyk, J. Salwarowski, S. Chrzanowski, M. Nesterowicz, T. Wicherek, J. Kosek, M. Wolińska, W. Rodek, Cz. Grabowski, M. Caldi, P. Przytocki, P. Sułkowski, P. Kotla, Su-Han Yang) oraz wybitnych solistów (m.in. W. Ochman, K.A. Kulka, K. Olechowski, P. Łykowski, J. Gembalski, Z. Raubo, Cz. Gałka, W. Mrozek, A. Fatyga, J. Stanienda, B. Bryła, W. Kocyan, P. Pławner, M. Włoszczowska, M. Zdunik, K. Śmietana, A. Olewiński, R. Grząka, J. Wawrowski, Ł. Długosz, B. Furtok, A.M. Staśkiewicz, K. Budnik-Gałązka, M. Markowski, A. Krupa).

W programach muzyki kantatowo-oratoryjnej z orkiestrą śpiewały chóry: „Cantores Minores Wratislavienses” z Wrocławia, „Resonans con tutti” z Zabrza, „Chór żeński POSM II st. w Katowicach”, „AZM Politechniki Śląskiej w Gliwicach”, „Collegium Cantorum” z Częstochowy, „Schola Cantorum” z  Knurowa, „Pueri Cantores Sancti Nicolai” z Bochni, Akademicki Chór Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Akademicki Chór Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

W 2011 roku zespół uczestniczył w Prawykonaniu Oratorium Rudzkiego H. Botora w Bazylice Wniebowzięcia NMP w Rudach, z którego została wydana płyta CD.

Gliwicka Orkiestra Kameralna koncertuje najczęściej w Gliwicach, realizując swoje koncerty w ramach cyklów o zróżnicowanym repertuarze,  m.in.: „Mistrzowskie Interpretacje”, Estrada Młodych”, Musica Sacra”, na plenerowych koncertach „Na pożegnanie lata” oraz na koncertach okolicznościowych.

Orkiestra w latach 2000–2010 działała pod patronatem Gliwickiego Towarzystwa Muzycznego założonego w 2001 roku z siedzibą w PSM I i II st. im. L. Różyckiego w Gliwicach uczestnicząc jednocześnie w promocji młodych artystów i wzbogacając ofertę kulturalna miasta.

W 2011 roku  została powołana Fundacja Gliwickiej Orkiestry Kameralnej, która obecnie kieruje i wspiera jej działalność wraz z Agencją Artystyczną WENA.

W 2015 roku w ramach obchodów Jubileuszu 15-lecia działalności artystycznej Fundacja Gliwickiej Orkiestry Kameralnej została laureatem Nagrody Prezydenta Miasta Gliwice za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury.

W 2016 roku na bazie muzyków GOK założony został Zespół Muzyki Salonowej ELEGANZA, który koncertuje cyklicznie w Gliwicach, a także na wielu estradach Śląska i innych regionów kraju.

W 2020 roku w ramach Jubileuszu 20-lecia zespół zrealizował koncert online w studiu koncertowym Polskiego Radia Katowice im. Jerzego Haralda w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Kultura w sieci”, z którego przy wsparciu STOART-u w 2021 r. wydano jubileuszową płytę CD.

Płyta jest dostępna w sprzedaży inernetowej – link na stronie w zakładce „Koncerty”

Skip to content