Fundacja

Fundacja Gliwickiej Orkiestry Kameralnej została założona 12.12.2011 roku w Gliwicach kontynuując wcześniejszą działalność Gliwickiego Towarzystwa Muzycznego założonego w 2001 roku. Jej założycielami, fundatorami i członkami władz fundacji są muzycy i menedżerowie gliwickiego środowiska muzycznego , którzy podjęli próbę kontynuacji i ugruntowania działalności orkiestry która koncertuje od 2000 roku oraz znalezienia lepszych warunków dla jej dalszego działania i rozwoju.

Fundacja Gliwickiej Orkiestry Kameralnej

Są wśród nich:

Waldemar Staniczek – skrzypek i menadżer/ prezes FGOK

Franciszek Skóra – wiolonczelista / członek zarządu

Jerzy Sojka (2011-2018) – flecista / przewodniczący Rady Fundacji

Jakub Lubina – gitarzysta / przewodniczący Rady Fundacji

Bogusław Pietrzak – gitarzysta / członek Rady Fundacji ( od 2018 r. )/ dyrektor PSM I i II im. L.Różyckiego w Gliwicach

Poprzez powołanie Fundacji jej założyciele starają się o nowe formy dofinansowania i wsparcia oraz poszukują partnerów do współpracy i promocji działalności artystycznej Gliwickiej Orkiestry Kameralnej.

Udało się nam przekonać władze miasta Gliwice do dofinansowania już cyklicznych koncertów GOK i w ten sposób otrzymujemy na podstawie corocznych konkursów miejskich pomoc finansową, która wymaga jednak uzupełnienia o dodatkowe źródła finansowania dla kontynuacji naszej działalności.

W 2015 roku zostaliśmy Laureatami Nagrody Prezydenta Miasta Gliwice za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury. 

Pozyskaliśmy wielu partnerów dla naszych projektów jednak nadal musimy czynić intensywne starania o pozyskanie nowych darczyńców i sponsorów dla budowy stabilniejszych podstaw naszej działalności która niejednokrotnie promuje również miasto Gliwice w znaczących ośrodkach kulturalnych w kraju (m.in. w Warszawie , Katowicach, Wrocławiu, Częstochowie, Przemyślu).

Zapraszając na bardzo urozmaicone koncerty Gliwickiej Orkiestry Kameralnej (kameralne, popularne, plenerowe, oratoryjne i okolicznościowe) na przestrzeni roku w Gliwicach i wielu innych miastach w kraju zwracamy się do wrażliwych ludzi (firm i osób prywatnych ), którzy doceniają naszą działalność o wsparcie i dołączenie do grona Mecenasów Gliwickiej Orkiestry Kameralnej.

Jesteśmy otwarci na wszelkie formy współpracy ze szczególnym uwzględnieniem oczekiwań i korzyści dla potencjalnych nowych darczyńców i sponsorów..

Bez Waszej pomocy ta cenna i już długoletnia idea będzie trudna do podtrzymania i kontynuowania w przyszłości.

Dziękujemy za każde choćby najskromniejsze wsparcie naszych starań.

Fundacja Gliwickiej Orkiestry Kameralnej – KRS 0000404875


adres: ul. Szczęść Boże 59, 44-103 Gliwice
tel/fax +48 32 6301165, kom. 603587737

e-mail: fundacjagok@wp.pl

www.gliwickaorkiestra.pl

konto FGOK : Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział w Gliwicach, 

ul. Zwycięstwa 30, 44-100 Gliwice

IBAN: PL28 2030 0045 1110 0000 0411 8900

Skip to content